Şişli Belediyesi 20 Kasım’da Kartal’daki Eyleme Araç Tahsis Edildiğini Doğruladı

Belediye, Sabah gazetesinin bugünkü nüshasında (22 Kasım 2016) “CHP’li başkandan terör mitingine destek” başlığıyla yayımlanan habere ilişkin olarak, “Pazar günü Kartal’da yapılan mitinge, başkanlık makamının izni ve bilgisi dışında araç tahsis edildiği, kamuoyuna yansıyan haberlerden sonra tespit edilmiştir. Gerekli soruşturma başlatılmıştır” açıklaması yaptı.

Şişli Belediyesi’nin açıklaması şöyle:

“22 Kasım 2016 tarihli Sabah gazetesinde çıkan “CHP’li başkandan terör mitingine destek” haberiyle ilgili basın açıklamamızdır.

Pazar günü Kartal’da yapılan mitinge, başkanlık makamının izni ve bilgisi dışında araç tahsis edildiği, kamuoyuna yansıyan haberlerden sonra tespit edilmiştir.

Miting içeriğinden bağımsız, kamu aracının hizmet dışı kullanımıyla ilgili, sorumlu kişinin yetki aşımı hakkında başkanlık makamı tarafından gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”

--

--

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
140journos

140journos

12.9K Followers

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.