canakkale 1915

mustafa kemal atatürk’ün 25 nisan 1915 sabahı itilaf devletleri’nin kara çıkarmasını haber alınca, 57. piyade alayı’nı conkbayırı’na göndermesiyle başlayan ve tarihte “ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” sözleriyle yer edinen mücadelenin üzerinden 102 yıl geçti.

kürşad bayhan’ın objektifinden çanakkale savaşı’nın izleri

--

--

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
140journos

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.