haftalık yazılı medyada yer alan haberler aktarımı #3

“motorlu taşıtlar trafik karmaşasını çözmemize yardımcı olacak.”

birleşik krallık eski başbakanı arthur balfour’un 1910'lu yıllardaki bu öngörüsü, zaman içerisinde yanıldığını gösterecekti.

“Mayıs sonundaki Fethullahçı polis provokasyonları ile laik kitlelerin kasıtlı kışkırtılmasıyla başlayan Gezi olayları sonrasında dindar bilinen herkese saldırılara dönüşmüştü.”

örneğin, “Gezi olayları sonrasında dindar bilinen herkese saldırılara dönüşmüştü” diyordu, ancak “neyin” dönüştüğünü söylemiyordu. yani “dindar bilinen herkese saldırılara” dönüşmüştü, ama dönüşen neydi, anlamadım; anlamamam da normaldi çünkü yazarın kendisi belirtmemişti.

“solcular dershane yaktı”

“sol dershane yaktı”

“çapulcular dershane yaktı”

“gezi dershane yaktılar”

“gezi olayları dershane”

“gezi dershane saldırısı”

“gezi darbe girişimi dershane”

cem küçük’ün kaleme aldığı yazıların karakteristik özellikleri vardır. yani yazarını bilmeden metni okusam, anında cem küçük olduğunu anlayabilirim. örneğin neredeyse her yazısında, öyle ya da böyle, bir şekilde aydın doğan’dan bahseder, bazen isim vererek bazen de anonim bırakarak, kişi veya kişilere “ayağını denk al”, “tavırlarını düzelt” gibisinden telkinlerde bulunarak yazısını noktalardı. küçük, “utanmazlıkta sınır tanımamak” yazısında da yine aynı karakteristik özelliklere yer vermişti:

“Çünkü hem senin hem kimi yakın akrabalarının geçmişi yolsuzluk örnekleriyle dolu. Dinime küfreden bari Müslüman olsa atasözümüzü hiç unutma.”

yani anladığım kadarıyla, ahmet hakan ve yakın çevresi gibi cem küçük de birçok yolsuzluğa imza atmıştı. çünkü türk dil kurumu (tdk)’na göre, “dinime küfreden bari müslüman olsa” atasözünün karşılığı şöyleydi:

--

--

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
140journos

140journos

12.9K Followers

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.