Hasta Hükümlü Aktaş’a Anayasa Mahkemesi’nden Ret

İki kolunu kaybeden hasta hükümlü Ergin Aktaş için tedbir talepli avukat Gülizar Tuncer tarafından AYM’ye yapılan başvuru oy birliği ile reddedildi.

140journos
2 min readOct 17, 2016

Menemen R Tipi Cezaevi’nde hücrede tutulan her iki eli olmayan ve Koah hastası hükümlü Ergin Aktaş için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru reddedildi. Aktaş’a ilişkin 4 Ağustos günü tedbir talepli yapılan başvuruya AYM, bugüne kadar Aktaş’ın serbest bırakılması yönünde tedbir kararı vermediği gibi başvuruyu da reddetti. AYM üstelik içtüzüğün 71. Maddesi gereği usulen uyması gereken kuralları da ihlal ederek; başvuruyu Adalet Bakanlığı’na sundu. Adalet Bakanlığı’nın görüşünü aldıktan sonra başvurucu avukat Gülizar Tuncer’e görüş iletip gerekli cevap vermelerini ve ek bilgi-belge sunmalarını engelleyerek bu kararı verdi.

AYM’nin verdiği kararında Tuncer’in 4 Mayıs 2016, 13 Mayıs 2016, 16 Haziran 2016 ve 8 Ağustos 2016 tarihli dilekçelerde Aktaş’ın menemendeki son durumuna ilişkin ayrıntılı bilgilendirmelerde bulunmasına rağmen avukatların herhangi bir bilgilendirmede bulunmadığını ileri sürerek, internet sitelerinden aldığı bilgilere kararını dayandırdı. Sitelerden alınan yazılar ise Menemen R Tipi Cezaevi’ne övgüler ve Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün övücü yazılarından oluşuyor.

AYM verdiği kararda, “İşkence ve kötü muamele yasağı ile bu hak bağlamında etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine ilişkin” iddialarına, “açıkça dayanaktan yoksun olmayan ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir nedeni de bulunmayan başvurunun bir kısmının kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir” ifadelerine yer verdi. “Ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine” dair iddiaya ise yanıt veren mahkeme, yanıtını Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki kanunun 47'nci maddesine dayandırarak, şu değerlendirilmelerde bulundu:

“Başvurucunun başvuru konusu olaylara ilişkin iddialarını açıklama, dayanılan anayasa hükmünün ihlal edildiğine dair hukuki iddialarını kanıtlama, bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeleri ve delilleri sunma yükümlülüğü bulunmaktadır. Belirtilen koşullar yerine getirilmediği takdirde Anayasa Mahkemesi’nce başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesi ile kabul edilemez olduğuna karar verilebilinir”

Heyet, yaptığı değerlendirme sonrasında oy birliği ile verdiği kararında, “İşkence ve kötü muamele yasağı ile bu hak bağlamında etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine” iddialarının kabul edilebilir olduğuna, “Ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine” dair iddiayı ise “Açıkça dayanaktan yoksun olmasından” kaynaklı kabul edilemez olduğuna “İşkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğine dair” iddianın ihlal edilmediğini ve bu iddiaya dair inceleme yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Tuncer, Aktaş’a ilişkin yaptıkları başvuruda emsal olarak gösterdikleri bir karar da, daha önce AYM’nin ihlal tespiti yaptığı kararlardan birisi; ‘astım hastası olan bir mahkumun hücrede kalmasının nem, rutubet vb. etkenlerden ötürü aşağılayıcı muamele oluşturduğu’, bir diğer emsal karar ise ‘yine tek başına hücrede olup, tek kolunu kullanamayan bir hasta hükümlü ile’ ilgili. Aktaş’ın durumu ise ‘her iki hasta hükümlüden daha ağır olmasına’ rağmen, heyet başvuruyu reddetti.

Kaynak: DİHA

--

--

140journos

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.