Hasta Hükümlü Aktaş’a Anayasa Mahkemesi’nden Ret

İki kolunu kaybeden hasta hükümlü Ergin Aktaş için tedbir talepli avukat Gülizar Tuncer tarafından AYM’ye yapılan başvuru oy birliği ile reddedildi.

Menemen R Tipi Cezaevi’nde hücrede tutulan her iki eli olmayan ve Koah hastası hükümlü Ergin Aktaş için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru reddedildi. Aktaş’a ilişkin 4 Ağustos günü tedbir talepli yapılan başvuruya AYM, bugüne kadar Aktaş’ın serbest bırakılması yönünde tedbir kararı vermediği gibi başvuruyu da reddetti. AYM üstelik içtüzüğün 71. Maddesi gereği usulen uyması gereken kuralları da ihlal ederek; başvuruyu Adalet Bakanlığı’na sundu. Adalet Bakanlığı’nın görüşünü aldıktan sonra başvurucu avukat Gülizar Tuncer’e görüş iletip gerekli cevap vermelerini ve ek bilgi-belge sunmalarını engelleyerek bu kararı verdi.

AYM’nin verdiği kararında Tuncer’in 4 Mayıs 2016, 13 Mayıs 2016, 16 Haziran 2016 ve 8 Ağustos 2016 tarihli dilekçelerde Aktaş’ın menemendeki son durumuna ilişkin ayrıntılı bilgilendirmelerde bulunmasına rağmen avukatların herhangi bir bilgilendirmede bulunmadığını ileri sürerek, internet sitelerinden aldığı bilgilere kararını dayandırdı. Sitelerden alınan yazılar ise Menemen R Tipi Cezaevi’ne övgüler ve Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün övücü yazılarından oluşuyor.

AYM verdiği kararda, iddialarına, ifadelerine yer verdi. dair iddiaya ise yanıt veren mahkeme, yanıtını Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki kanunun 47'nci maddesine dayandırarak, şu değerlendirilmelerde bulundu:

Heyet, yaptığı değerlendirme sonrasında oy birliği ile verdiği kararında, iddialarının kabul edilebilir olduğuna, dair iddiayı ise kaynaklı kabul edilemez olduğuna iddianın ihlal edilmediğini ve bu iddiaya dair inceleme yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Tuncer, Aktaş’a ilişkin yaptıkları başvuruda emsal olarak gösterdikleri bir karar da, daha önce AYM’nin ihlal tespiti yaptığı kararlardan birisi; ‘astım hastası olan bir mahkumun hücrede kalmasının nem, rutubet vb. etkenlerden ötürü aşağılayıcı muamele oluşturduğu’, bir diğer emsal karar ise ‘yine tek başına hücrede olup, tek kolunu kullanamayan bir hasta hükümlü ile’ ilgili. Aktaş’ın durumu ise rağmen, heyet başvuruyu reddetti.

--

--

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
140journos

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.