Kenan Evren’in Ölümünün 1. Yıldönümünde 1982 Referandumu'nu Hatırlamak

Türkiye genelinde 7 Kasım 1982’de yapılan oylama ile 1982 Anayasası, yüzde 8.63 ‘hayır’ (1.626.431 seçmen) oyuna karşılık, yüzde 91.37 ‘evet’ (17.215.559 seçmen) oyuyla kabul edildi. 1982 Anayasası, sonuçların açıklanmasıyla 9 Kasım 1982'de yürürlüğe girdi ve gerek evet yönündeki oy oranının yüksekliği gerekse de 12 Eylül’ün eseri olmasıyla yıllarca eleştiri konusu oldu.

Bugün toplumun farklı kesimleri tarafından “antidemokratik” bulunan 1982 anayasası hala yürürlükte.

Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilen Kenan Evren’in cenaze törenine TBMM’de yer alan dört siyasi parti olan AK Parti, CHP, MHP ve HDP’den kimse katılmadı. Cenaze törenine, dönemin Genelkurmay Başkanı Vekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı (şimdiki Genelkurmay Başkanı) Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay ile eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çevik Bir, eski bakanlardan İsmet Sezgin ile Mehmet Ağar, Fenerbahçe Kulübü 2. Başkanı Nihat Özdemir, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak ile Afganistan Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri de katılmıştı. Törende, Prof. Dr. Celal Şengör'ün “Sana müteşekkiriz. Nur içinde yat komutanım” yazılı çelengi ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Evren ailesi ve Ergenekon Partisi'nin gönderdiği çelenkler basına yansıtan anekdotlar arasındaydı.

--

--

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
140journos

140journos

12.9K Followers

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.