Kenan Evren’in Ölümünün 1. Yıldönümünde 1982 Referandumu'nu Hatırlamak

Bugün, Türkiye’nin siyasi hayatındaki en büyük kırılım noktalarından biri olan 12 Eylül 1980 askeri darbesinin mimarı, dönemin Genelkurmay Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 7. Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren’in ölümünün 1. yıldönümü. Evren, 9 Mayıs 2015 günü, bir dizi rahatsızlık nedeniyle yattığı GATA’da hayatını kaybetmişti. Evren hayatını kaybetti ancak yine kendisinin mimarı olduğu 1982 Anayasası bugün de Türkiye’nin başlıca gündemi. 140journos; rejim tartışmalarının ve yeni anayasa çalışmalarının gölgesinde, 1982 Anayasası referandumunda evet/hayır oyları ile seçimi boykotun yoğunluk haritalarını oluşturdu: http://140journos.com/harita/1982

--

--

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
140journos

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.