Mardin Derik’te 8 Gün Süren Sokağa Çıkma Yasağı Sona Erdi

Yasağın sürdüğü günlerde sokaklarda toplanan Deriklilere, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale edildi.

Derik’te helikopterlerin ve zırhlı araçların bölgede olduğu ve bazı evlerin yandığı görüldü.

Yasak boyunca internette paylaşılan görüntülerde çatışma ve silah sesleri yer aldı.

30 Kasım 2015 günü Derik’te sokağa çıkma yasağı devam ederken Genelkurmay Başkanlığı, 1 TSK mensubunun ilçe merkezinde sürdürülen operasyonda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Derik’in bazı bölgelerinde yaşayanların araçlarıyla bölgeyi terk ettikleri kameralarla görüntülendi.

Mardin Derik’e giden, HDP’li vekillerin de olduğu heyeti askerler ilçe girişinde durdurdu. Başçavuş olduğunu belirten sivil giyimli kişi ile HDP’li vekiller arasında tartışma yaşandı.

Yasağın kaldırılmasından sonra, Mardin Derik’teki bazı evlerde meydana gelen hasar, sosyal medyada fotoğraflarla paylaşıldı.

--

--

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
140journos

140journos

12.9K Followers

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.