Spor Yazarı Volkan Ağır, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA 2. Turdaki Rakiplerini Yorumladı

Galatasaray’ın Rakibi “Lazio”

Bu eşleşmede Galatasaray’ın şansını daha yüksek görüyorum.

Fenerbahçe’nin Rakibi “Lokomotif Moskova”

Fenerbahçe içeride oynayacağı ilk maçta 1'den daha fazla farklı skor elde etmek zorunda. Yoksa Rusya’da işleri kolay olmayacak.

--

--

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
140journos

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.