wallpaper wednesday [koleksiyon 8]

kürasyon: kürşad bayhan /140journos SO

ipucu · görselleri yüksek çözünürlüklü olarak indirmek için, seçtiğiniz fotoğrafa dokunun/tıklayın ve mobil/masaüstü cihazınıza kaydedin. tüm koleksiyonlara erişmek için, wallpaper wednesday sayfasını ziyaret edin.

kaz dağları

fotoğraflar: kürşad bayhan / 140journos SO

göbeklitepe

fotoğraflar: kürşad bayhan / 140journos SO

--

--

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
140journos

140journos

12.9K Followers

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.