wallpaper wednesday [koleksiyon 8]

140journos SO, seçkin görsel hikayelerini duvar kağıdı yapabilmeniz için yüksek çözünürlüklü olarak paylaşıyor. fotoğraf izleme kültürünü, her an kullandığımız cihazlara taşıyan seçkiler, her hafta yeni görseller ile güncelleniyor.

kürasyon: kürşad bayhan /140journos SO

kaz dağları

fotoğraflar: kürşad bayhan / 140journos SO

göbeklitepe

fotoğraflar: kürşad bayhan / 140journos SO

--

--

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
140journos

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.